Privacy Officer en Data Protection Officer

In 2017 is door de Functionaris Gegevensbescherming een aantal zogenaamde datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het betreft hier allemaal meldingen van gestolen laptops waarbij, gezien de beveiliging van de laptops, geen persoonsgegevens in verkeerde handen zijn terecht gekomen. De diefstal – waarvan in alle gevallen aangifte wordt gedaan – wordt volledigheidshalve wel gemeld bij de AP.

Als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens stond 2017 met name in het teken van de voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) zal vervangen. Naast een groot aantal andere zaken schrijft de AVG bedrijven van een zekere omvang (waaronder ook BNNVARA) voor dat ze een register moeten aanleggen dat een overzicht biedt van alle persoonsgevens die in het bedrijf worden verwerkt. Omdat het aanleggen van het register een tijdrovende en gecompliceerde aangelegenheid is, wordt daarbij gebruik gemaakt van de diensten van extern bureau dat ter zake gespecialiseerd is.

Mede als gevolg van de invoering van de AVG wordt nagedacht over een informatiecampagne die begin 2018 in het bedrijf zal plaatsvinden opdat alle medewerkers op de hoogte zijn van de eisen die de AVG stelt en doordrongen zijn van het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens. Gezien de impact die de AVG op bedrijven (en dus ook op BNNVARA) heeft, zal begin 2018 ook nader wordt nagedacht over de wijze waarop de FG-functie het beste kan worden ingevuld en zal beleid worden geformuleerd m.b.t. de wijze waarop BNNVARA een veilige verwerking van data wil waarborgen.