Maatschappelijk verantwoord ondernemen

BNNVARA zet sinds 2016 fors in op verdere verduurzaming van de organisatie. Voorbeelden hiervan welke in 2017 zijn opgepakt zijn het scheiden van ons bedrijfsafval in een 8 tal afvalstromen. Daarnaast zijn wij in zee gegaan met leveranciers die dichterbij ons kantoorcomplex gehuisvest zijn, zodat er minder CO² behoeft te worden uitgestoten. Voor medewerkers is een app aangeschaft waarmee ze kunnen carpoolen met collega’s; het gebruik hiervan valt helaas nog tegen.

Ook NPO-breed zetten we in op het klimaat neutraal produceren. In 2016 is als onderdeel voor duurzamer produceren een onderzoek gedaan naar "Albert" (een product van de BBC). Met deze Britse online CO² calculator kan worden berekend hoeveel effect een mediaproductie heeft op het milieu. Het berekent de hoogte van de CO² uitstoot die het programma direct veroorzaakt.

Nadat de gebruiker een aantal vragen heeft ingevuld die gerelateerd zijn aan de productieactiviteiten (bijv. gebruik studio, vervoer) worden de resultaten weergegeven in duidelijke grafieken en cijfers m.b.t. de CO²-uitstoot gedurende de duur van de productie. “Albert” is een lerende module waarbij deelnemers suggesties voor alternatieven kunnen invoeren die logistiek maar ook programma-inhoudelijk van aard kunnen zijn. BNNVARA is deelnemer aan dit project dat in 2017 van start is gegaan.