Toegevoegd aan Mijn Verslag Mijn verslag 1

Opbrengst verenigingsactiviteiten(14)

Alle verenigingsbaten van BNN en VARA worden integraal beschikbaar gesteld aan BNNVARA. Door de daling in de ledenaantallen daalt ook de opbrengst.
Per 31 december 2017 had de Vereniging BNN 253.678 leden (2016: 275.811 leden).
In 2017 is er voor BNN-ledenwerving EUR 39 in de exploitatierekening verantwoord.
Per 31 december 2017 had Omroepvereniging VARA 249.377 leden (2016: 267.865 leden).
In 2017 is er voor VARA-ledenwerving EUR 61 in de exploitatierekening van de vereniging verantwoord.