Personeel

Vlootschouw

BNNVARA heeft Berenschot gevraagd een analyse te maken van het loongebouw.
De uitkomst daarvan was dat BNNVARA in lijn met de markt betaalt. Zij waarschuwen voor de aantrekkende arbeidsmarkt en de invloed op het aantrekken van digitaal talent. Ze gaven mee terughoudend te zijn met toeslagen. Ze onderschreven de opvatting van BNNVARA dat salarisverhoging aan de hand van een beoordelingssystematiek niet meer van deze tijd is. Een tijd waarin werknemers meer inhoudelijk gemotiveerd worden door de missie van het bedrijf waar ze werken.

We hebben binnen BNNVARA een vlootschouw ontwikkeld. Dat doen we 2x per jaar. Daarbij worden talenten, sterke groeiers en werknemers die bijzonder presteren gemarkeerd en wordt voor hen geformuleerd welke stappen BNNVARA neemt (salarisverhoging, bonus, vaste aanstelling, loopbaan/leertraject). De ervaringen zijn positief; we zullen het traject in 2018 procesmatig verbeteren.

Unconscious Bias

In het kader van diversiteit hebben we Elonka Soros gevraagd een aantal workshops te geven over de wijze waarop wij onderwerpen, presentatoren en collega’s selecteren. Het ging daarbij ook om de bedrijfscultuur en hoe open of gesloten deze is. Aan deze workshops wordt in 2018 een vervolg gegeven op beide terreinen; diversiteit en bedrijfscultuur.

Werkgeverschap

In kleine groepjes zijn de resultaten van het eind 2016 gehouden medewerkerstevredenheids-onderzoek (0-meting) besproken. Dat werd zeer op prijs gesteld. Medewerkers hebben meegedacht over de route naar één merk en hoe dit een goede plek kan vinden binnen het personeel(sbeleid).

In 2017 heeft BNNVARA de voorgenomen sportactiviteiten (plus voeding en yoga/mindfulness) georganiseerd. De eerste bijeenkomsten waren een groot succes. De vervolgsessies hadden te kampen met een toenemend aantal no-shows. Voor 2018 zijn we met een gewijzigde opzet bezig.

Cijfers

Ons personeelsbestand zag er in 2017 en 2016 als volgt uit:
  

2017

 

2016

Loonkosten incl. sociale lasten

 

30.063.000

 

29.190.000

Man -Vrouw

 

47% : 53%

 

45.6% : 54.4%

Totaal aantal personen

 

473

 

480

Totaal aantal fte (ultimo)

 

438,4

 

444

Onbepaalde tijd-bepaalde tijd

 

210,3 : 228,1

 

211,2 : 232,8

En kende de volgende leeftijdsopbouw:
  

2017

 

2016

1950-1960

 

36

 

38

1960-1970

 

84

 

81

1970-1980

 

97

 

110

1980-1990

 

155

 

162

Vanaf 1990

 

101

 

89